PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-SPEED CY
PVC/PVC 가동용 데이터 차폐 케이블 (색상식별)
구조
 • 도체 : 6등급 집합선
 • 절연 : PVC
 • 선심식별 : 색상코드 DIN VDE 47100 참조
 • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
 • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
 • 외부시스 : PVC
 • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
 • 기계공구 및 로봇 장치에 설치된 케이블 트랙의 데이터 케이블
 • 목재 가공 및 포장기계, 연합라인, 자동화 플랜트 시장에 적용
 • 이중 피복의 안전성 확보
 • EMC 강화 차폐
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 300V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시)
사용온도 0 ~ 70℃ (가동시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07230202 2 x 0.25 0.16 4.8 15.5 33.5
07230302 3 x 0.25 0.16 5.1 18.2 39.0
07230402 4 x 0.25 0.16 5.7 21.1 48.3
07230502 5 x 0.25 0.16 6.1 23.7 55.1
07230702 7 x 0.25 0.16 7.2 31.6 76.7
07231002 10 x 0.25 0.16 8.9 44.3 114.5
07231202 12 x 0.25 0.16 8.5 47.3 106.2
07231502 15 x 0.25 0.16 9.3 58.7 130.5
07231802 18 x 0.25 0.16 9.9 65.9 148.7
07232102 21 x 0.25 0.16 10.8 74.6 174.1
07232402 24 x 0.25 0.16 11.6 82.9 197.3
07232502 25 x 0.25 0.16 11.6 85.1 196.1
07233002 30 x 0.25 0.16 12.0 99.4 218.2
07233202 32 x 0.25 0.16 12.4 104.4 232.1
07233402 34 x 0.25 0.16 13.0 109.4 252.4
07233602 36 x 0.25 0.16 13.0 113.7 256.1
07230203 2 x 0.34 0.16 6.3 18.9 49.6
07230303 3 x 0.34 0.16 6.7 24.6 61.4
07230403 4 x 0.34 0.16 7.6 31.7 80.2
07230503 5 x 0.34 0.16 8.2 35.5 93.3
07230703 7 x 0.34 0.16 9.9 47.0 135.1
07231003 10 x 0.34 0.16 12.2 63.4 200.7
07231203 12 x 0.34 0.16 11.6 68.4 182.8
07231503 15 x 0.34 0.16 13.0 78.8 227.5
07231803 18 x 0.34 0.16 13.7 97.0 262.0
07232103 21 x 0.34 0.16 15.2 109.5 317.0
07232403 24 x 0.34 0.16 16.3 121.1 356.2
07232503 25 x 0.34 0.16 16.3 124.0 353.0
07233003 30 x 0.34 0.16 16.9 143.3 391.1
07233203 32 x 0.34 0.16 17.7 153.4 429.1
07233403 34 x 0.34 0.16 18.3 160.3 457.4
07233603 36 x 0.34 0.16 18.3 166.1 462.7
VIEW MORE